Usluge

Endodoncija

Endodoncija se bavi liječenjem korjenskih kanala zuba odnosno zubne pulpe kada je došlo do infekcije pulpe ili traume zuba u svrhu sprečavanja vađenja zuba.

Terapija se sastoji u potpunom odstranjivanju pulpe zuba, čišćenju korjenskih kanala koji se nakon zahvata ispune sredstvom za punjenje kanala (gutaperka).